CONTUS

- personlighetstester som sticker ut

Är du trött på att söka jobb och inte komma vidare i processen? Då kan vårt personlighetstest hjälpa dig! Många företag använder det som ett komplement i rekryteringsprocessen för att få en djupare förståelse för din personlighet. Ett test i samband med jobbansökan ger en mer fullständig bild av dig själv och ökar dina chanser att komma med i urvalet. Ta testet nu och förbättra dina odds!

Endast 499 kr   Snabbt och enkelt   Värdefull insikt

CONTUS

Öka dina chanser att få en intervju genom att ta testet


Ett fantastiskt komplement till din ansökan


Imponera med dina mjuka färdigheter
Diskussionsmaterial under intervjun


120 frågor på 20 minuter


Resultatet skickas till din e-postHur fungerar det?


Testet är baserat på Femfaktormodellen, som är den mest meningsfulla personlighetsmodellen, utvecklad de senaste decennierna av bl.a. psykologiforskarna Paul Costa och Robert McCrae. Denna modell är mest erkänd inom personlighetsforskning och mest stabila modellen att beskriva en människans personlighet.

Vad är en personlighet?


Ett karakteristiskt och stabilt mönster av tankar, känslor och unika beteenden. Man kan även anta att personlighet är något som definierar oss som personer genom livet. När vi arbetar med människor är det därför intressant att veta hur personen resonerar i olika situationer och om deras filosofi rimmar bra med företagskulturen. Ett personlighetstest kan vara en viktig pusselbit i en helhetsbild av kandidaten - och en mer ärlig bild av dig själv som sökande.Om femfaktormodellen


Modellen bedömer en personlighet enligt följande fem dimensioner och motsatser:Neurotisk egenskap - Emotionell stabilitet: Hur känslomässigt stabil personen i fråga är. Benägenhetsnivå för ångest och stresskänslighet


Extraversion - Intraversion: Benägenheten att uppleva glädje, att vara optimistisk och sprida energi. Den tyglida motpolen är intraversion, som kännetecknas av mindre behov av bl.a. att stå i centrum.


Öppenhet: Hur intresserad personen är för nya idéer, aktiviteter och värderingar kontra konservativt, konventionellt tänkande


Vänlighet: Visar en människas hjälpsamhet, tillit, samarbetsvilja och medkänsla för andra


Målmedvetenhet: Hur grundlig, målinriktad, disciplinerad och ordningsam personen är
FAQ


Varför ska jag göra ett personlighetstest?
En jobbannons kan generera hundratals ansökningar. För att sticka ut krävs en tilltalande presentation. Ett bra CV och ett personligt brev kan visa kompetens, men personlighet är lika viktigt i bedömningen. Genom att ansöka med ett test kan en helhetsbild av dig som sökande öka chanserna att du får komma på en intervju.
Hur tillförlitligt är testet?
Validitet och reliabilitet är viktiga faktorer för att bedöma ett tests tillförlitlighet. Validitet handlar om att mäta rätt saker och reliabilitet om testet mäts på rätt sätt. Ofta handlar urvalet om framtida arbetsprestation och vilken kandidat som har bäst förutsättningar för att hantera en viss situation. Här kan Femfaktormodellen förutsäga resultat med viss precision, men tittar man på personlighet och mänskligt beteende i organisationen kan det ge en betydligt bättre bild.


Vad kommer testet att visa?
Resultaten visar olika personlighetsdrag som sociala färdigheter, förmåga att arbeta tillsammans, ordning, motståndskraft mot stress, öppenhet för nya idéer och hur personen rankas på dessa skalor.
Vad kan testet användas för?
Det kan användas som ett attraktivt komplement till din ansökan och vara grund för vidare diskussion i intervjun samt i beslutsprocessen.


Vad händer om jag är på fel sida av skalan?
Det finns inga rätta eller felaktiga svar, snarare visar testet i vilken miljö personen känner igen sig och presterar bäst. Rollbeskrivningen avgör vilka personlighetsdrag som är mest lämpliga och kan stärka ett team.
Hur bedöms testet?
Testet är ett vetenskapligt baserat mätinstrument som bedömer svaren på en skala med två ytterligheter i fem olika personlighetsdimensioner. Sammantaget utgör svaren grunden för en personlighet.


Vad händer när testet är klart?
Resultatet visas omedelbart och skickas också som en rapport till den registrerade e-postadressen. Rapporten kan sedan delas med arbetsgivare eller rekryterare.


Vad är mjuka färdigheter?
Så kallade mjuka färdigheter, avser icke-tekniska egenskaper som social kompetens, förmåga att arbeta tillsammans och hantera och mycket annat. I en rekryteringsprocess läggs dessa färdigheter tillsammans med de hårda/tekniska kompetenserna för att få en helhetsbild.

Hur skiljer sig testet från andra tester på marknaden?
Det finns många marknadsaktörer och olika typer av tester på marknaden. Tester som delar personlighetsdrag i olika grupper (t.ex. rött, grönt, gult, blått) tar inte hänsyn till skalan mellan två ytterligheter. Risken är att du ser kandidaten som bara "blå" och saknar andra kvaliteter som är mycket relevanta för positionen. Tester baserade på Femfaktormodellen identifierar egenskaper på en skala och ger en personlighetsprofil snarare än en personlighetstyp.

Letar du efter ett jobb?
Imponera och stick ut med ett personlighetstest bifogat i din ansökan

Test Brief
Om oss

Vi har över 20 års erfarenhet av rekrytering och bemanning inom olika branscher. De senaste åren har vi specialiserat oss på kvalificerad och effektiv rekrytering med personlighetstester för att hitta rätt matchning - rätt person på rätt plats.